Personalepolitik

Følgende forhold skal være gældende for vores medarbejdere:

  • Der forudsættes at alle medarbejdere kan kommunikere på mundtlig dansk, og at de kan læse og forstå almindelige beskeder samt være i stand til at følge de arbejdsplaner, instruktioner, data-/sikkerhedsblade mm, der er nødvendige for arbejdets gennemførelse.
  • Medarbejderen skal kunne håndtere rengøringsprogrammerne, rengøringsmidlerne og evt. maskinerne, herunder kunne forstå de aktuelle sikkerhedsblade og brugsanvisninger.
  • Grundkursus/oplæring i de forskellige rengøringsopgaver tilbydes medarbejderen af Miljø-Ren.
  • Miljø-Ren fordrer som en selvfølge en ren straffeattest, at vore medarbejdere ”passer ind” det pågældende sted, samt at de er stabile, samarbejdsvillige og ærlige.
  • Adskillige af vores medarbejdere har en meget høj anciennitet – Vi gør vort yderste for så lidt udskiftning i personalet som muligt samt vi forsøger at give medarbejderen en fair/rummelig  tidsplan til løsning af den pågældende arbejdsopgave.
  • Som udgangspunkt er tilknyttet 1 fast afløser til de mindre steder samt 2-3 faste afløsere til de større steder.